تعمیرات اسکوپ های آندوسکوپی

مراحل انجام خدمات تعمیرات اسکوپ های آندوسکوپی فلکسیبل، با دریافت اسکوپ توسط واحد اداری شرکت از بیمارستان آغاز می گردد .مدت زمان انجام تمامی مراحل تعمیرات 25 روز غیر از تعطیلات رسمی و پنج شنبه ها در 2 مرحله می باشد . مرحله یک ، پذیرش و عیب یابی قطعه : این مرحله حدود 10...

تعمیرات هندپیس فیکو

مراحل انجام خدمات تعمیرات هندپیس فیکو ، با دریافت هندپیس توسط واحد اداری شرکت از بیمارستان آغاز می گردد .مدت زمان انجام تمامی مراحل تعمیرات 25 روز غیر از تعطیلات رسمی و پنج شنبه ها در 2 مرحله می باشد . مرحله یک ، پذیرش و عیب یابی قطعه : این مرحله حدود 10 روز به طول می...