تعمیرات هندپیس فیکو

مراحل انجام خدمات تعمیرات هندپیس فیکو ، با دریافت هندپیس توسط واحد اداری شرکت از بیمارستان آغاز می گردد .مدت زمان انجام تمامی مراحل تعمیرات 25 روز غیر از تعطیلات رسمی و پنج شنبه ها در 2 مرحله می باشد . مرحله یک ، پذیرش و عیب یابی قطعه : این مرحله حدود 10 روز به طول می...