مراحل انجام خدمات تعمیرات اسکوپ های آندوسکوپی فلکسیبل، با دریافت اسکوپ توسط واحد اداری شرکت از بیمارستان آغاز می گردد .مدت زمان انجام تمامی مراحل تعمیرات 25 روز غیر از تعطیلات رسمی و پنج شنبه ها در 2 مرحله می باشد .
مرحله یک ، پذیرش و عیب یابی قطعه : این مرحله حدود 10 روز به طول می انجامد که پس از ورود قطعه به واحد اداری ، شناسنامه ای برای آن تعریف می گردد و در سامانه ، گزارش پذیرش بهمراه شماره شناسه و تصویر قطعه هنگام ورود توسط واحد اداری درج می شود . پس از آن قطعه بهمراه کارتکس گزارش فنی ،تحویل واحد فنی می شود .بعد از عیب یابی قطعه و بررسی تخصصی ، گزارش فنی (که هم در کارتکس ثبت می شود هم در سامانه) توسط کارشناس مربوطه بهمراه صورت وضعیت توسط واحد اداری تهیه میگردد، تقدیم مرکز می شود که پس از تائید واحد های ذیربط بیمارستان مرحله دوم آغاز می شود .


مرحله دوم ، فرآیند تعمیر و کنترل کیفیت : این مرحله حدود 15 روز به طول می انجامد که پس از شروع فرآیند اصلاح ( تعمیر اصلی ) کارشناس مربوطه حداکثر طی 6 مرحله گزارش تعمیرات را بصورت مصور در سامانه درج کرده و خلاصه آنرا در کارتکس فنی ثبت می نماید . و پس از پایان فرآیند اصلاح ، قطعه بهمراه کارتکس تکمیل شده تحویل واحد کنترل کیفی می شود . این واحد طی 3 مرحله آزمایش تخصصی ، سلامت قطعه را بررسی کرده و پس از تکمیل قسمت کنترل کیفی کارتکس و سامانه ، قطعه را به منظور بسته بندی و ارسال به بیمارستان به واحد اداری ارجاع می کند . پس از تائید مدیر سایت قطعه بهمراه کارت گارانتی ارسال می گردد .

مراحل انجام خدمات تعمیرات اسکوپ های آندوسکوپی ریجید :
مراحل انجام خدمات تعمیرات اسکوپ های آندوسکوپی ریجید، با دریافت لنز توسط واحد اداری شرکت از بیمارستان آغاز می گردد .مدت زمان انجام تمامی مراحل تعمیرات 15 روز غیر از تعطیلات رسمی و پنج شنبه ها در 3 مرحله می باشد .