خدمات

خدمات

مدیسا تجهیز ایرانیان با استفاده از 12 سال تجربه به عنوان تعمیرات تخصصی لوازم جانبی تجهیزات پزشکی با بهره مندی از سیستم مصور و آنلاین خدمات شرایط متفاوت و متناسب با هر قطعه را بدین صورت معرفی می نماید .