آموزش

آموزش

گروه مدیسا تجهیز ایرانیان در نظر دارد دوره های خصوصی برای آموزش کاربردی تعمیرات برخی قطعات متفاوت صنایع پزشکی به انضمام حضور یک ماهه در کارگاه بعنوان تکنسین کار آموز بر قرار کند .

  • دوره های خدمات در رشته های ذیل در حال اجرا می باشند :
  • الف ) معاینه چشم پزشکی : تونومتر . آفتالموسکوپ . رتینوسکوپ .
  • ب) معاینه چشم پزشکی : اسلیت لمپ . لنزومتر .
  • پ ) هتلینگ : انواع تخت . پیجر  و … _( الکترونیک )
  • ج ) انواع میکروسکوپ
  • چ ) انواع ابزار جراحی

و …

از متقاضیان درخواست می گردد جهت ثبت نام فرم زیر را تکمیل نمایند .